Pravidla pro uživatele

MyBB nabízí službu určenou těm jednotlivcům a organizacím, kteří souhlasí se všemi níže uvedenými podmínkami užití. Ponecháváme si právo vypovědět službu uživatelům podle našeho vlastního usouzení.

Uživatel souhlasí, že užití fóra bere jako vlastní riziko. Neexistuje žádná záruka

Správa MyBB není odpovědná za obsah, který se na fórech uživatelů této služby objevuje.

Správa MyBB negarantuje přesnost, správnost či úplnost informací, které se na uživatelská fóra vkládají a není odpovědná za:

  • Chyby či nepřesnosti, které vznikly v souladu s touto informací:
  • Poruchy techniky, které nastaly během používání naší služby, či za zpoždění naší služby
  • Jakékoliv poškození způsobené obsahem či službou, pocházející z uživatelských fór.

Názory našich uživatelů se nemusí nutně shodovat s názory správy MyBB.

MyBB si ponechává právo zabránit nevhodnému užívání své služby, včetně vypovězení přístupu na server či smazání vložených informací.

Uživatel je plně odpovědný za všechny své aktivity, ke kterým se dopustí pod svým přihlašovacím jménem a heslem na svém fóru, které je vlastněno MyBB.

Uživatel souhlasí s tím, že nebude služby MyBB používat v nesouladu s právním systémem Ruské Federace či tak, že způsobí poruchu systému. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, MyBB materiál, který pravidlo porušuje odstraní.

Uživatel je plně odpovědný za informace, které sdílí on sám či jiní uživatelé na jeho vlastním fóru a které jsou veřejně dostupné skrze internet. Služba MyBB není odpovědná za informace, které se na uživatelských fórech objeví v souvislosti se systémy třetích stran.

MyBB nepřijímá odpovědnost za narušení služby. MyBB negarantuje, že služba nebude narušena, či že služba neobsahuje žádné chyby či že budou chyby opraveny.

Služba MyBB zakazuje:

  • Sdílení (či zveřejňování) materiálů obsahujících (nejen) dětskou nahou či odkazy na zdroje, kde se nachází.
  • Agitace k porušování nynějších zákonů Ruské Federace.
  • Nadávání a zneucťování.
  • Nenávist a její vyvolávání vůči jednotlivcům, skupinám či organizacím.

Fórum může být v případě porušení řádu smazáno bez jakéhokoliv varování.

MyBB má právo (ale ne povinnost) smazat fórum, na kterém se přes rok neobjevil nový příspěvek.

MyBB má příležitost dodávat hosting bezplatným uživatelským fórům skrze sponzoring reklam. Proto si ponecháváme právo na vložení reklam na vaše fórum ve formě bannerů a reklam, aniž bychom dbali na obsah vašeho fóra.

MyBB má právo na změnu některých charakteristik bannerových reklam na vašem fóru.

MyBB není odpovědná třetím stranám za situace týkající se porušení copyrightu uživateli služby.

User as a forum administrator agrees that his forum will not include materials that are copyrighted by third parties.

Všechny systémové služby MyBB jsou dodávány v takové formě, ve které byly vyvinuty. Uživatel nemůže po MyBB vyžadovat aktualizaci či změnu dodání služby podle své potřeby.

Každý uživatel bezplatné služby MyBB automaticky odebírá novinky o službě odesílané ne častěji než jednou týdně na jeho email.

Nynější dohoda může být MyBB pozměněna. Uživatel bude na změny upozorněn.

Vytvořením bezplatného fóra skrze MyBB souhlasíte s touto Dohodou. S pozdravem, správa MyBB